İK Politikamız

KAYTEN' in yönetim felsefesi, bütün çalışanların aynı vizyon ve misyona sahip olması, ortak hedeflerin paylaşımı ve kişilere yetki ve sorumluluk verilmesine dayanır. Şirket süreçler ve verilerle yönetilerek, bütün çalışanların kendi kendini yönetimi esas alınmaktadır. Süreçler çalışanların farklı rolleri üstlenebilecekleri şekilde geliştirilmektedir.

KAYTEN İnsan Kaynakları politikalarının başlıca hedefleri, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak, kuruma bağlılıklarını güçlendirilerek verimli işler ortaya çıkmasını sağlamak, şeffaflık prensibine uygun bir şekilde gerekli haberleşme kaynaklarını kullanarak her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına ortam hazırlamak, çalışanlarına rahat, güvenli bir iş ortamı sağlamak ve objektif değerlendirmeler yapmaktır.

KAYTEN, insana yatırım yapmayı temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. KAYTEN' in başarısının arkasında kaliteli ve eğitimli insan gücü yatmaktadır. Şirket, kaliteli ürün ve hizmetin, nitelikli ve mutlu çalışanlar tarafından üretilebileceğine inanır, çalışanlarının gelişimine ve eğitimine önem verir. Başarı, şirket amaçlarına uygun üretimle değerlendirilir. Bu yaklaşım işten ayrılma oranının sektör ortalamalarına göre düşük olmasını, dolayısıyla beyin gücünün temel olduğu yazılım sektöründe uzun vadede KAYTEN' in rekabet gücünü artırmasını sağlamaktadır.

 

Seçme Ve Yerleştirme

KAYTEN' de personel seçme ve yerleştirme süreci, açık pozisyonlara kurum kültürü, şirket hedefleri ve pozisyona özel yetkinlikler bazında en uygun adayı bulup yerleştirecek şekilde yapılmaktadır. İşe alımlarda adayın cinsiyeti, milliyeti, inancı, etnik kökeni, medeni durumu değil, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek değerlendirmeler bilgi ve deneyime göre yapılır.

 

  • Başvuru Süreci

İşe alım sürecimizde www.kayten.com.tr, www.kariyer.net üzerinden gelen başvurular değerlendirilir.
Stajyer olarak kabul edilen adayların staj süreci ve sonrası ilgili bölüm yöneticileri tarafından takip edilerek raporlanır. Olumlu görünen stajyerler, gelecekte değerlendirilmek üzere aday havuzuna alınır ve istihdamda öncelikle değerlendirilirler.
Yıllık yapılan işgücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için mevcut veri tabanından araştırma yapılarak, yeni ilanlar çıkarak ya da danışmanlık şirketleri ile ortak çalışmalar yürütülerek gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur ve işe alım süreci başlatılır.

 

  • İş Görüşmeleri

Gerekli ön değerlendirmeler sonucu kriterlere uygun adaylarla yetkinlik bazlı mülakat süreci başlatılır. İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yöneticisinin takip ettiği mülakat sürecinden sonra, pozisyon-aday eşleşmesine uygun adaylar için ölçme ve değerlendirme kapsamında ilgili testler uygulanır. Mülakat ve test sonuçları değerlendirilirken, kurum kültürüne uygunluk, analitik düşünme, yaratıcılık, konularındaki yetkinlikleri yanında mesleki ve teknik bilgileri de değerlendirilir. Süreci olumlu tamamlayan adaylar ile referans görüşmeleri yapılır ve ücret teklifi aşamasına geçilir.
Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere saklanır. Tüm adaylar iş başvurusu süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.

 

Eğitim

Çalışanların teknik, davranışsal ve yönetsel yetkinlikleri ölçülmekte, izlenmekte ve geliştirilmektedir. Gelişim için profesyonel eğitimler alındığı gibi, farklı projeler ve departmanlarda görev alma gibi yöntemler de uygulanmaktadır.
Eğitimler bütün çalışanların hem mesleki hem de kişisel gelişimleri için düzenlenmekte, organizasyon piyasa şartları ve teknolojideki gelişmeler eğitim planlarına hemen yansıtılmaktadır. Özellikle teknolojik olarak sürekli gelişen bir sektörde faaliyet gösterilmesi nedeniyle teknik eğitimler şirketimiz açısından çok önemlidir.
Yeni teknolojiler izlenmekte, altyapı, çalışanların kaynaklara hızlı ulaşımı, yönetime etkin katılımı ve müşterilerle hızlı iletişim, amaçlarına yönelik olarak sürekli olarak geliştirilmektedir.

 

Performans Değerlendirme

Çalışanların performansları, iş sonuçları, mesleki ve kişisel gelişimleri değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre, yaratılan katma değere bakılarak iyi performans gösteren çalışanlarımız maaş artışı döneminde dikkate alınır.

 

Yetenek Yönetimi

Çalışanların yetkinlikleri ve performans sonuçları ile çalışanlarımızın geleceğe dair potansiyelleri değerlendirilerek, geleceğin yeteneklerini ve yöneticilerini çıkarmayı ve böylece geleceğin organizasyonunu hedefliyoruz. 

 

Kariyer Yönetimi

KAYTEN' in başarısının arkasında kaliteli, eğitimli ve gelişmeye açık insan kaynağı yatmaktadır. KAYTEN' in yönetim felsefesi, bütün çalışanlarının aynı vizyon ve misyona sahip olması, ortak hedeflerin paylaşımı ve kişilere yetki ve sorumluluk verilmesine dayanmaktadır. Şirketimizde işe alım ve performans değerlendirmelerinde din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel engel konularında ayrım yapılmaz, fırsat eşitliği ilkesine uyulur.

 

Ücretlendirme Ve Yan Haklar

KAYTEN' de çalışanların tamamını kapsayan bir derece, pozisyon ve ücretlendirme sistemi mevcuttur. Ücretlendirme ve yan haklar politikamız çalışanlarımızın yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alır. Çalışanlarımızın ücretlerini; piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ücret araştırmaları doğrultusunda, şirket içi dengeleri de dikkate alarak her yıl başı güncelleriz. KAYTEN' in çalışanlarına sunduğu yan haklar şunlardır:

  • GSM Hat ve Telefon: Pozisyona bağlı olarak çalışanlarımıza GSM hat, telefon ve taşınabilir bilgisayar tahsis edilir.
  • Personellerimize yemek kartı verilir.