Mobil Yazılım Teknolojilerimiz

Kayten Teknoloji’de, mobil yazılımlar native (doğal) olarak geliştirilmektedir. Başka bir deyişle her bir platform  (iOS ve Android) için, kendi geliştirme araçları ile en yüksek uyumlulukla geliştirmeler yapmaktayız.

Mobil Uygulama Geliştirmede Kullandığımız Teknolojiler:

  • Development Environments (Android Studio, Xcode, Parse Server)
  • Programlama Dilleri (Java, Swift, Object-C, Kotlin, NodeJS, JavaScript)
  • Araçlar (Sketch, Photoshop)
Geri